Laurenskwartier

Situatie 2006, Bron: Jan van den Noort, Comité Rotte-dam.Situatie 2006, Bron: Jan van den Noort, Comité Rotte-dam.
  • Jan van den Noort, Comité Rotte-dam.

Laurenskwartier

Monument/kunstwerk ter herinnering aan het ontstaan van de stad.
Ontwerpen van Goshka Macuga en Susan Philipsz
 

In het kort:
Comité Rotte-dam, SIR en Stadsontwikkeling onderzoeken de mogelijkheden voor een kunstwerk/monument ter herinnering aan het ontstaan van Rotterdam, de Rotte-Dam. Een initiatief van Comité  Rotte-dam, overgenomen door BenW als opdracht aan SIR en Stadsontwikkeling. In de eerste ronde leverden Goshka Macuga en Susan Philipsz twee bijzondere ontwerpen op.   Grootscheepse veranderingen in de visie over het gebruik en het aanzien van de Binnen Rotte leidden er helaas toe dat beide ontwerpen werden afgewezen als niet haalbaar.
Op dit moment (januari 2014) is het ontwerp voor de Binnenrotte nog steeds aan verandering onderhevig en wordt opnieuw onderzocht op welke locatie een kunstwerk cq monument  zou moeten komen.

De dam in de Rotte
De Rotte stroomde waar nu de Binnenrotte is. De dam met sluizen is nog zichtbaar aan de verhoogde Hoogstraat. Hier ligt de oorsprong van Rotterdam.

Het vroegere centrum van Rotterdam is voor een deel reeds gerenoveerd: zie de Meent en de Pannekoekstraat. Ook de Binnenrotte, het grootste plein van Rotterdam, gaat op de schop, het gebied waar de Rotte stroomde.
De sloop van het Van Herkgebouw aan het einde van de Hoogstraat veroorzaakte een enorme bouwput met de fraaie naam Rotta Nova. De eerste maanden was de bouwput onderzoeksgebied voor archeologen, nu is het en tijdelijke verblijfsplek.

Zie voor informatie over de historie van de Rotte-Dam en veel kaartmateriaal, de site van Jan van den Noort, historicus en cartograaf.