I don't want to be so tired all the time

I don't want to be so tired all the time I don't want to feel so tired all the time

Het Beeld

Ken Lum: "I don’t want to be so tired", een allegorie op de Zuidpleinbewoners
De ronkende marketingtaal die in iedere herstructureringswijk over de hele wereld hetzelfde is, krijgt een tegengeluid in een ontwerp van Ken Lum waarin persoonlijke verzuchtingen in grote letters op stilstaande vrachtwagens te lezen zijn. Lum is in Rotterdam welbekend van zijn billboard in het centrum ‘Melly Shum hates her job’. Het nog in ontwikkeling verkerende voorstel van Ken Lum zou mee moeten kunnen reizen met de verschillende stadia, de planfase, de sloop en met de verschillende bouwprojecten.

Specificaties

jaartal vervaardiging 2012