Coolsingel Cube

Fotografie Jannes Linders

Het Beeld

27 januari t/m 7 februari 2010
De Japanse productie-designer Yohei Taneda, die de filmsets van films als Kill Bill Vol. 1 van Quentin Tarantino ontwierp, ontwikkelde op uitnodiging van Sculpture International Rotterdam (SIR) een tijdelijke façade voor de gevel van de Monisima Kubus aan de Kruiskade 2 in Rotterdam.

TANEDA'S COOLSINGEL CUBE
De Monisima Kubus vormt de entree van dit ooit zo bruisende maar nu nogal verlaten punt Kruiskade/Coolsingel. Taneda geeft, vooruitlopend op de komende plannen voor de grootscheepse renovatie van de Coolsingel, dit belangrijke punt op de centrumboulevard tegenover het Hilton Hotel een bevreemdende niet te plaatsen atmosfeer en architectuur, met associaties naar stripverhalen, films en Amsterdamse Schoollandhuizen. Ook de kelder van het pand ondergaat een metamorfose. In een Taneda-interieur worden trailers en filmfragmenten getoond van films waarvoor Taneda het setdesign ontwierp.

TANEDA Yohei Taneda werkt veelal samen met Aziatische filmmakers van de nieuwe generatie, zoals Shunji Iwai en Lee Chi-Ngai, maar ook met Quentin Tarantino. Zo maakte hij de filmset van Kill Bill Vol. 1 van Tarantino. Zijn dramaturgie kenmerkt zich door een betoverende en exotische werkelijkheid die tot uitdrukking komt in straatgezichten en imposante interieurs van bijvoorbeeld hotellobby’s. Zijn schetsen, schilderijen en tekeningen vormen de studies voor zijn filmsets. Alle verbazingwekkende taferelen en objecten die in de filmsets voorkomen zijn al in de tekeningen te zien. Taneda’s studies geven een levendig beeld van het nieuwe stad- en architectuurconcept uit vooral Japanse en Aziatische cinema. In zijn elementaire, uiterst nauwkeurige weergave van het leven in de steden en voorsteden, waarvoor hij symbolen uit diverse Aziatische landen gebruikt, schept Yohei Taneda virtuele steden waarvan de identiteit ergens in Azië zweeft. Maar Taneda transformeert ze vooral tot een surrealistische wereld die nergens thuishoort.

MEERJARENPROGRAMMA COOLSINGEL-AS
Taneda’s Coolsingel Cube maakt deel uit van het meerjarenprogramma van SIR voor de Coolsingel-as voor de jaren 2009-2011. Ter voorbereiding op de grootscheepse herstructurering van de Coolsingel ontwikkelde SIR een programma voor de Coolsingel met tijdelijke en semi-permanente kunstprojecten. In dit programma wordt de aandacht gevestigd op verleden, heden en vooral de onvoorspelbare toekomst van de Coolsingel. Binnen dit kader wordt een nieuwe generatie kunstwerken voor dit gebied onderzocht.

Specificaties

jaartal vervaardiging 2010