Het Afscheid

De Plek

Umberto Mastroianni werd internationaal zeer gewaardeerd en ook Nederland kreeg belangstelling voor de Italiaanse beeldhouwer. Zijn werk werd onder andere in 1955 getoond op Sonsbeek in Arnhem en op een solotentoonstelling in de Rotterdamsche Kunstkring in maart 1957.

De tentoonstelling in de Kunstkring kwam in zekere zin voort uit de tentoonstelling Mostra in 1954. Mastroianni ontbrak op deze expositie van eigentijds beeldhouwwerk uit Italië. Dit gemis werd in 1957 in de Kunstkring ruimschoots goedgemaakt met een overzicht van zijn werk uit de periode 1941 tot 1956, waaronder tien grote bronzen beelden.

Op voorspraak van de Stichting Herrijzend Nederland kocht de gemeente Rotterdam het beeld dat als De minnenden op de expositie te zien was. Het werd geplaatst in de hal van het nieuwe Centraal Station, met goedkeuring van de architect, Sybold van Ravesteyn. Tijdens de opening van het station op 21 mei 1957 werd de sculptuur van Mastroianni, onder de aan de locatie aangepaste naam Het afscheid, door burgemeester Gerard van Walsum aangeboden aan de Nederlandse Spoorwegen.

Na herinrichting van de stationshal kwam het beeld van Mastroianni wat verloren te staan tussen kiosken en kaartjesautomaten. De Commissie Internationale Beelden Collectie benaderde de NS in 2000 met het verzoek het beeld in langdurige bruikleen af te staan. Het beeld kreeg een ereplek op het nieuw in te richten Beeldenterras aan de Westersingel. Omdat het daar in de buitenruimte kwam te staan, is het grondig gereinigd en gerestaureerd. Ook de ankers die het beeld op zijn sokkel hielden, waren verbogen en werden vervangen. Net als de andere beelden op het terras kreeg het beeld een leistenen sokkel, een replica van de oude sokkel.