Willem Oorebeek - 1956

Willem OorebeekWillem Oorebeek

Het werk van Willem Oorebeek is in hoge mate gebaseerd op het spanningsveld tussen het individu en het publieke domein. Voor beide gebruikt hij het medium ‘drukwerk’ om uitingen aan en in het publieke domein en de wijze waarop het individu zich hiertoe verhoudt op onnavolgbare aard kenbaar te maken en zo nodig te polariseren. In ogenschijnlijk zeer droge formalisering van de organisatievorm van drukwerk analyseert hij de mechanismes van de visuele communicatie en zet de details terug in elkaar met het perspectief van de individuele waarneming.
De procedures die hij hanteert en die over het algemeen zijn eigen handmatige verwerking van materiaal middels lithografie behelst laat niet zelden een vertraging in het waargenomene optreden waar vragen omtrent de positie van de toeschouwer (als individu) kunnen oprijzen. In diverse publicaties krijgt de circulatie van beelden en 'boodschappen' vaak een niet te voorspellen (en ook niet eenvoudig leesbare) resonantie van herhaalde nabeelden als echo's in een eindeloze stroom van zelf-reproducerende mechanismes. Het boek Bild, oder...... is hiervan een sprekend voorbeeld en het samenwerkingsverband dat hij hiervoor met de Belgische kunstenares Joëlle Tuerlinckx heeft aangelegd is een toonvoorbeeld van het opgaan in een collectieve (tijdelijke) organisatievorm die hij vanaf zijn studietijd heeft gezocht.

Willem Oorebeek is een beeldend kunstenaar die van belang is voor meerdere generaties kunstenaars in Rotterdam. Hij is vertegenwoordigd in museale collecties in binnen- en buitenland en kan bogen op internationale tentoonstellingen. Zijn werk is vertegenwoordigd in Museum Boijmans Van Beuningen, het Stedelijk Museum Amsterdam, Generali Foundation Vienna, Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent, Collectie De Nederlandse Bank. Werkend en wonend in Brussel, is Oorebeek intensief betrokken – als docent, adviseur en leermeester in Nederland, België en Oostenrijk – bij kennisoverdracht en het debat over kunst en kunstonderwijs en de receptie van kunst.