Collectie

Rotterdam heeft een tweekoppig beleid voor kunst in de openbare ruimte:
Sculpture International Rotterdam (SIR) staat voor het grootstedelijke internationale beleid en beheert de collectie internationale beelden op de zogeheten 'hoofdlijnen' van de stad.
De afdeling Beeldende Kunst Openbare Ruimte (BKOR) van het Centrum Beeldende Kunst (CBK) Rotterdam ontwikkelt kunstwerken voor de wijken op basis van bewonersparticipatie.

SIR is onderdeel van CBK Rotterdam

Meer over het werk van SIR in een interview met Archined